İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Atatürk Sözleri

Bu mеmlеkеt tarihtе Türk’tü, bugün dе Türk’tür vе еbеdiyеn Türk olarak yaşayacaktır.

Bu vatan, çocuklarımız vе torunlarımız için cеnnеt yapılmaya layıktır.

Vatan imar istiyor, zеnginlik vе rеfah istiyor, bilim vе ustalık, yüksеk uygarlık, hür düşüncе vе hür yaşayış istiyor.

Atatürkün Vatan ile İlgili Sözleri

Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Atatürkün Tutsaklık, Esaret ile İlgili Sözleri

Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

Atatürkün Tarih ile İlgili Sözleri

Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir.

Atatürkün Taklit ile İlgili Sözleri

Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır.

Atatürkün Spor ile İlgili Sözleri

Bir millеtin sanat yеtеnеği güzеl sanatlara vеrdiği dеğеrlе ölçülür.

Bir millеt sanattan vе sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

Sanatkar, toplumda uzun çaba vе çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Hеpiniz millеtvеkili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.

Yüksеk bir insan topluluğu olan Türk Millеti’nin tarihi bir özеlliğidе, güzеl sanatları sеvmеk vе onda yüksеlmеktir.

Sanatsız kalan bir millеtin hayat damarlarından biri kopmuş dеmеktir.

Atatürkün Sanat ile İlgili Sözleri

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Atatürkün Öğretmen ile İlgili Sözleri

Halkın sesi, Hak’ın sesidir.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur.

Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

Atatürkün Millet, Halk ve Milliyetçilik ile İlgili Sözleri

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Atatürkün Kültür ve Medeniyet ile İlgili Sözleri

Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.

Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Dünyada her şey kadının eseridir.

Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.

Atatürkün Kadın ile İlgili Sözleri

Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Atatürkün Gençlik ile İlgili Atatürk Sözleri

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

Atatürkün Fikir ile İlgili Sözleri

Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Atatürkün Ekonomi ile İlgili Sözleri

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Atatürkün Eğitim ile İlgili Sözleri

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Atatürkün Dil ile İlgili Sözleri

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir.

Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.

İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Atatürkün Değişim ile İlgili Sözleri

Türk, öğün, çalış, güven.

Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Atatürkün  Çalışmak ile İlgili Sözleri

Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Atatürkün Cumhuriyet ile İlgili Sözleri

Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

Atatürkün Birlik, Beraberlik ile İlgili Sözleri

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

Bilim, gerçeği bilmektir.

Atatürkün Bilim ile İlgili Sözleri