İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Ben ki tekmil Rum ve Rumeli Hâkimi Bayezid bin Murad Hanım, sen ki Kostantiniye beyisin, babanla yaptığım anlaşma mucibince tarafıma ödenen haracın tezyidini istemekte, ayrıca tabiiyet muahedesinin tecdidini, ayrıca şehirde bir İslâm mahallesi kurulmasını, bir cami inşa edilmesini ve Müslüman ahalinin davalarına şer’i hükümle bakılması içün bir kadı tayinini isterim. Eğer emirlerime itaat edersen şehirde rahat yaşarsın, yok itaat etmezsen bütün kapılarını kilitleyip sur içine kapan; zira sur dışında ne varsa tekmil benimdir, bilesin vesselâm.” [3]

Bizans İmparatoru Yoannis Paleologos öldüğü zaman, oğlu II. Manuel Bursa’da Padişah Yıldırım Bayezid’in yanındaydı. Tahtı kaybetme ihtimâline binaen II. Manuel kılık değiştirip Bursa’dan kaçtı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid “Bugün iznimiz olmadan yanımızdan ayrılmaya cüret eden, yarın eski muahedeleri hiçe sayma cüretini de gösterebilir. Yılanın başı küçükken ezilmeli, denmiştir. Emirlerimizden kıl kadar ayrılırsa tecrübesiz başına şimşek gibi düşer; onu da memleketini de yakarız!” der.